آیا شما می‌دانید که چگونه می‌توان پسته باکیفیت و خندان طبیعی را از پسته بی‌کیفیت خندان مصنوعی تشخیص داد؟
برای تشخیص پسته خندان یک‌دانه از پسته را بردارید و سعی کنید با فشار دادن دو طرف پوسته استخوانی شکاف پسته را ببندید و مغز پسته را در بین دو پوسته پنهان کنید. اگر موفق نشدید و مغز پسته همچنان به دلیل بزرگ بودن دیده شد، نتیجه می‌گیریم که این نوع پسته باکیفیت است. ولی اگر با فشار دادن دو پوسته استخوانی شکاف پسته بسته شد و مغز پسته در بین دو پوسته قرار گرفت و پنهان شد. به دلیل کوچک بودن مغز، نتیجه می‌گیریم این پسته، پسته دهان بسته بوده که به زور خندانش کردند پس از درجه کیفیت پایین برخوردار است.
به دلیل این که این نوع پسته با آب و رطوبت سر و کار داشته و با حرارت خشک شده بوی خاصی به خود می‌گیرد. سود جویان برای این که شما از کیفیت پایین آن باخبر نشوید آن را بوداده می‌کنند زیرا با استفاده از جوهر لیمو و همچنین نمک و یا بعضی طعم‌دهنده‌ها این نقیصه را می توان ‌پوشاند.
اگر قصد خرید پسته شور شده را دارید پس سعی کنید در هنگام خرید پسته شور یک مشت از آن را بردارید و در کنار گوشتان تکان دهید اگر صدای ترق تروق مغز پسته به گوشتان رسید بدانید که در حال خرید پسته آبخندان هستید و این پسته کیفیت لازم را ندارد.
البته بعضی سود جویان سعی می‌کنند این راه تشخیص را هم از شما بگیرند، آن‌ها در هنگام شور کردن کمی نشاسته را با آب‌نمک مخلوط می‌کنند تا مغز پسته به دیواره استخوانی بچسبد و شما به راحتی نتوانید کیفیت پسته را تشخیص دهید.

پس در هنگام خرید پسته شور به این نکته توجه کنید که مغز پسته به دیواره چسبیده یا آزاد است.